Holy Communion Service

Plats: Domkyrkan, dopkapellet
Präst: Jan Kjellström
Musiker: Tomas Willstedt
211, 354, 399, 216