Hur sekulariserad är svensken? Om enhetsanspråk i mångfaldens tid

Ansvarig: Veronica Helm Andréasson
Jayne Svenungsson professor i systematisk teologi i Lund
Kväll i Serien Finn rum för samtal
Fri entré
Samarr. med S:t Lukas i Lund