Informationsträff – Domkyrkan som plats för lärande och fördjupning

Lunds domkyrkas vänner inbjuder till informationsträff
Domkyrkan som plats för lärande och fördjupning, komminister Mats Nyberg