Ingen-öppen visning, svenska

Ingen öppen visning idag då det är konfirmation.