Internationell mässa

Präst: Veronica Helm Andréasson
Präst: Kristina Lindström
Musiker: Robert Bennesh
Mässa i Domkyrkan i anslutning till Mellanösterndag i Domkyrkoforum