Konsert med orgelklubben Ferdinand

Ansvarig: Robert Bennesh
Elever och lärare från orgelklubben Ferdinand från Bergen spelar ett varierat program på kyrkans orglar.