Konsert med tre gosskörer

Liturgisk musik från den engelska och tyska gosskörstraditionen samt ljuvliga danska och svenska vårsångar
Medverkande:
Det Danske Drengekor, Köpenhemn
Dirigent: Emil Ritter
Fredrikskyrkans Gosskör, Karlskrona
Dirigent: Joakim Olson Kruse
Lunds gos