Kröningsmässan av W.A. Mozart, Stiftshögtid med musik

Ansvarig: Stefan Ekblad