Kryptan hålls stängd hela dagen

Plats: Domkyrkan, kryptan