Kulturnatt

Tema: Hjärtat
Program:
18.00-18.20 Ostrochorus, dir. Linda Alexandersson
19.00-19.20 Korinterna,dir. Kerstin Larsson
20.00-20.20 Korallerna och Cantores Cathedrales, dir. Linda Alexandersson
21.00-21.20 Koralkören sjunger Jesu meine Freude av J.S