Kyrkospelet Brittsommar 2.0

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Josefin Gustavsson Andersson
Kyrkospelet avslutas med en enkel mässa.