Kyss – utställning på Väggen

Bild och text
Kent Wisti och Maria Küchen