Långfredagsgudstjänst

Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Stefan Ekblad
Koralkören under ledning av Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Crossroad