Laudes med sändning

Plats: Domkyrkan, högkoret
Ekovndringens vattenbudkavle sänds med pilgrim vidare via Flensburg till Paris.
Gudstjänsten leds av Killans bönegård och tidigare ärkebiskop KG Hammar