Luciakonsert

Korallerna tillsammans med Lunds domkyrkas gosskör
Biljetter försäljes genom bokhandel Arken