Luciakonsert

Korallerna, Lunds gosskör, Cantores Cathedrales och Korinterna.
Biljetter säljs genom Arken bokhandel från den 16 november