Lunchkonsert

Ansvarig: Lena Sjöstrand
Efterklang och försmak – Lunds kördagar
Lars -Erik Larssongymnasiets körer