Lund Choral Festival

Musik från brittiska kröningar och kungliga vigslar.
Domkyrkans körer tillsammans med Lund Choral Festival.