Lutherska Världsförbundet 1947 – Minnen från dess bildande i Lund

Ansvarig: Veronica Helm Andréasson
Förre universitetskansler Carl-Gustaf Andrén
Samlingen inleds med kaffe
Arr. Lunds domkyrkas vänner