Människomärke

Erik Wennerstrand
Kombineras med utställning i Lunds domkyrka, Kryptan