Människomärke – utställning på Väggen

Erik Wennerstrand
Kombineras med utställning i Lunds domkyrka, Kryptan