Mässa för moder Jord – en bön för klimatet

Präst: Lisa Vinsander
Diakon: Maria Leijman
Gäster: Per Lundahl gitarr
Cennet Jönsson bas