Mässa i anslutning till sitftsdagen

Präst: Kristina Lindström
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Stefan Ekblad
Mässa i anslutning till stiftsdagen kring Mellanöstern.
Musiker: Stefan Ekblad, orgel samt Humam Awad, fiol och luta
Predikant: Kjell Jonasson, f.d. utsänd av Svenska kyrkan i Mellanöstern
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete til