Mässa i konstkvällen

Plats: Domkyrkan, kryptan
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Susannah Carlsson