Mässa i utställningen

Plats: Domkyrkan, kryptan
Präst: Lena Sjöstrand
Korallerna sjunger