Mässa med sånger från Taizé

Plats: Domkyrkan, kryptan