Mässa med sånger från Taizé

Plats: Domkyrkan, kryptan
Präst: Veronica Helm Andréasson