Mässa med sånger från Taizé

Plats: Domkyrkan, kryptan
Präst: Jan Kjellström
Med eftersits. Taizémässan gör sedan uppehåll till den 14 januari 2016.