Mässa med satser ur Jesu mine Freude

Präst: Lena Sjöstrand
Koralkören under ledning av Stefan Ekblad