Mässa på Domkyrkoplatsen

Präst: Bo Sandahl
Präst: Lena Sjöstrand