Mässa på Domkyrkoplatsen

Plats: Domkyrkoplatsen
Präst: Martin Cruse
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Stefan Ekblad
Kontraktsprost Martin Cruce
Kollekt tas upp till Lunds pastorat, Diakonicentralen