Medan livet går förbi

Ansvarig: Mats Nyberg
Föreläsning: Om att drabbas av något som sjukvården inte förstår sig på, med Kerstin Heiling, Riksförbundet för ME-patienter. Samarrangemang med S:t Lukas.