Mer mosaik i Domkyrkomuseet

Ny temavisning i Domkyrkomuseet med fokus på Joakim Skovgaards arbete i Lund. I samband med arbetet i högkoret och att absidmosaiken rengörs.

Samling vid Historiska museets huvudingång
Visningen är kostnadsfri