Middagmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Dan Fredriksson
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Stefan Ekblad