Middagsbön

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Stefan Ekblad
Astronomiska uret spelar före gudstjänsten.