Middagsbön

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Musiker: Hans Nordenborg
Olof Månsson leder bönen