Middagsbön

Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Stefan Ekblad
Domkyrkans astronomiska ur spelar före gudstjänsten