Middagsmässa

Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Stefan Ekblad
Domkyrkans ur spelar före gudstjänsten