Middagsmässa

Plats: Domkyrkan, dopkapellet
Präst: Jan Kjellström
Musiker: Stefan Ekblad
Domkyrkans ur spelar före gudstjänsten