Middagsmässa

Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Musiker: Stefan Ekblad
Domkyrkans ur spelar före gudstjänsten