Middagsmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Johan Svanbom
Musiker: Stefan Ekblad