Mingel efter ekumenisk gudstjänst

Plats: Domkyrkoforum, Hörsalen
Ansvarig: Lena Sjöstrand