Minneshögtid

Präst: Biskop Johan Tyrberg
Musiker: Tomas Willstedt
för Peder Winstrup
Universtitetets 1 år före högtid