Musikhögmässa

Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Mats Ahlberg
Diakon: Sandra Lindqvist
Musiker: Robert Bennesh
Musikhögmässa, musik av Louis Viernes Messe Solennelle.
Lunds kammarkör under ledning av Daniel Åberg samt Cardiff Polyphonic Choir