Musikhögmässa

Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Jan Kjellström
Musiker: Stefan Ekblad
Koralkören framför Jesu meine Freude av J.S. Bach
Kollekt tas upp till Diakoniinstitutionerna