Onsdagsföreläsning

Gamla testamentet och artificiell intelligens
Om hot och möjligheter i övergångstider
Blazenka Scheuer, universitetslektor i bibelvetenskap vid Lunds universitet