Öppen visning, svenska

Ansvarig: Anita Larsson
Den 10 december var det 500 år sedan ärkebiskop Birger Gunnersen dog. Många frågar om hans stora sarkofak i kryptan men vem vad han och vad gjorde han under sin tid som ärkebiskop?
Visningen är kostnadsfri.
Samling i kryptan