Ord vid Luthers bprd

Ansvarig: Veronica Helm Andréasson
Bordssamtal med måltid.
Boel Marie Larsson, skådespelare och Jonas Ahlner, präst agerar Luther och hans hustru.
Begränsat antal platser.
Anmälan senast den 19 april, kostnad 50:-