Pilgrim’s Walk for Future

Program pågår i olika delar av Lund under dagen
För program se http://www.pilgrimsvagen.se/program-i-lund-18-augusti/