Präst/diakon tillgänglig för samtal

Dagens själavårdstimme är inställd.